foto


CV Español | CV English

El disenyor es un home que dissenya i dibuixa
i que viu a Ciutat, a l’illa de Mallorca.
Va estudiar a Barcelona, visquè a Londres
i tots els seus clients estàn contents i aixó
el fa estar feliç.

El Diseñor is a man that designs and draws, he lives
in Ciutat, the capital of Majorca.
He studied in Barcelona, he lived in London
and his clients are happy and that’s why he’s happy.

El Diseñor es un hombre que diseña y dibuja
y que vive en Ciutat, la capital de Mallorca.
Estudió en Barcelona i vivió en Londres.
Todos sus clientes están contentos y eso le hace estar feliz.